Jesteś tutaj: podatkidlaprzedsiebiorcy.pl >Artykuły w kategorii ‘Biznes

Obowiązek alimentacyjny

Zwykle gdy dzieci zdają sobie sprawę, w jakiej sytuacji finansowej są ich rodzice, same oferują swoją pomoc. Jednak rzeczywistość bywa różna i w tym celu ustanowiono odpowiednie prawo, które reguluje obowiązki alimentacyjne. Jeśli rodzice rzeczywiście nie są w stanie zapewnić sobie środków na utrzymanie, wówczas mogą domagać się od dzieci pieniędzy jeśli wiedzą, że te są w stanie im pomóc. Taki obowiązek może być wypełniany na różne sposoby, niekoniecznie muszą to być pieniądze. Przykładowo może to być żywność, ubrania, leki itp. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy rodzice z dzieckiem nie utrzymywali dotychczas dobrych stosunków. Jeś

Alimenty na rzecz rodziców

Zwykle alimenty kojarzą nam się z świadczeniami, które musza uregulować rodzice na rzecz swoich dzieci. Istnieje jednak w prawie sytuacja odwrotne, w których to dzieci są zmuszone płacić alimenty na rzecz swoich rodziców. Takie obowiązek może być nałożony na dzieci pełnoletnie, które mają odpowiednie możliwości finansowe, a z kolei ich rodzice żyją w niedostatku. Stan materialny rodziców sprawdzany jest przez sąd, który orzeka czy rodzice rzeczywiście nie mają środków, aby zaspokoić podstawowe potrzeby. Z kolei przez możliwości finansowe dzieci rozumiemy ich wynagrodzenie wypłacane na podstawie podjętej pracy, z wszelkimi premiami i dodatkami, ale równie

Dodatek z powodu opieki nad dzieckiem

Każdemu rodzicowi przysługuje dodatek wynikający z tytułu opieki nad dzieckiem. Można go otrzymać w momencie trwania urlopu wychowawczego. Przepisy na ten temat odnajdziemy w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zatem taki dodatek przysługuje osobom, których dochód miesięczny nie wykracza ponad 504 lub 583 złote. Większa kwota przysługuje dla dzieci, które wymagają specjalnej troski. Następne regulacje dotyczą okresu, w jakim będzie wypłacany dodatek. Zwykle będzie to okres 24 miesięcy. Jeśli podczas jednego porodu urodziło się więcej dzieci, wówczas okres ten wydłuża się do 36 miesięcy. Z kolei gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wtedy okr