Jesteś tutaj: podatkidlaprzedsiebiorcy.pl >Artykuły w kategorii ‘Ubezpieczenia na wakacje

Ubezpieczenie motoru

Aby sprawdzić przybliżoną cenę ubezpieczenia motoru, warto skorzystać z kalkulatorów dostępnych na stronach wybranych towarzystw ubezpieczeniowych. Wypełnienie formularza zajmuje niewiele czasu, a dzięki temu otrzymamy w ciągu doby szczegółowe informacje odnośne ubezpieczenia motoru. W lukach formularza należy podać: rodzaj ubezpieczenia, który na interesuje, markę i model motoru, pojemność silnika, rok produkcji , datę pierwszej rejestracji, przebieg, miasto, ewentualne posiadane zniżki i podstawowe dane (imię i nazwisko, telefon, adres email). W ramach obowiązkowej polisy OC towarzystwa ubezpieczeniowe oferują rekompensatę za szkody wyrządzone innym uczestnikom

Ubezpieczenie europejskie

Wybierając się w podróż do krajów europejskich warto pamiętać o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która ułatwia obywatelom 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii uzyskanie dostępu do usług medycznych w trakcie pobytu za granicą. Prawo do otrzymania dokumentu mają wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ oraz członkowie ich rodzin; każdy członek rodziny powinien mieć własną kartę. O wydanie karty można się ubiegać, gdy planujemy podróż do krajów europejskich w celach turystycznych, w związku z podróżą służbową, w celu podjęcia studiów lub zostaliśmy oddelegowani do pracy przez pols

Ubezpieczenie sportowe

Ubezpieczenia sportowe są sprzedawane indywidualnie lub w formie ubezpieczenia grupowego. Zapewniają ochronę wszystkim tym, którzy są narażeni na kontuzje związane z uprawianiem sportu amatorsko lub zawodowo, przy czym w pierwszym przypadku ubezpieczenie często wchodzi w skład standardowej polisy turystycznej. Jeśli decydujemy się na uprawianie sportów ekstremalnych powinniśmy wykupić dodatkową polisę. Firmy ubezpieczeniowe posiadają bardzo zróżnicowaną ofertę dla sportowców, a ubezpieczenie NNW jest tym najczęściej wybieranym, ponieważ dzięki niemu możemy starać się o zaświadczenia zasiłkowe, liczone za każdy dzień niezdolności do uprawiania sportu. Pona