Jesteś tutaj: podatkidlaprzedsiebiorcy.pl > Biznes > Obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy

Szereg obowiązków, jakie ma pracodawca wobec pracownika są wyraźne określone w kodeksie pracy. Obowiązki pracodawcy Oczywiście jednym z najważniejszych jest wypłacanie wynagrodzenia w zadeklarowanym wcześniej terminie, bez opóźnień i nieprawidłowości. Pracodawca ma także obowiązek ponoszenia kosztów opieki zdrowotnej i badan lekarskich, które przysługują pracownikom. Ważne jest, aby zwierzchnik przeciwdziałał dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy oraz tak organizował harmonogram pracy, aby zmniejszyć jej monotonię i uciążliwość. Obowiązki pracodawcy Ponadto pracodawca ma obowiązek podejmować działania, które sprzyjałyby podwyższaniu kwalifikacji pracowników (dodatkowe szkolenia zawodowe, szkoły wyższe); musi również prowadzić odpowiednią dokumentację – akta osobowe pracowników, w których opisane są wyniki ich pracy zgodnie ze sprawiedliwymi kryteriami oceny. Obowiązki pracodawcy Dzięki stosowaniu się do wszystkich wytycznych współpraca pomiędzy zwierzchnikiem a pracownikami ma szansę układać się wzorcowo, zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.