Jesteś tutaj: podatkidlaprzedsiebiorcy.pl > Ubezpieczenia na wakacje > Ubezpieczenie graniczne

Ubezpieczenie graniczne

Ubezpieczenie graniczne to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej konieczne dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą, którzy nie posiadają Zielonej Ubezpieczenie graniczne Karty lub biuro narodowe kraju, w którym jest zarejestrowany pojazd, nie jest sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego. Ponieważ jest to jedno z ubezpieczeń OC, ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność finansową za konsekwencję szkód wyrządzonym osobom trzecim. Umowę o ubezpieczenie graniczne zawiera się na okres 30 dni, a w przypadku jej wygaśnięcia lub utraty ważności Zielonej Karty, Ubezpieczenie graniczne umowę zawiera się na okres minimum 30 dni ( z możliwością przedłużenia maksymalnie do 12 miesięcy). Umowa jest zawierana na granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Istnieją ściśle określone sumy gwarancyjne i są to: 2 500 000 euro dla osoby poszkodowanej oraz 500 000 euro w przypadku szkody w mieniu (dla jednego zdarzenia). Powyższe sumy są ustalone przy wykorzystaniu średniego kursu walut obcych obowiązującym w dniu wyrządzonej szkody, Ubezpieczenie graniczne dla jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych osób.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.