Jesteś tutaj: podatkidlaprzedsiebiorcy.pl > Ubezpieczenia > Ubezpieczenie od kradzieży

Ubezpieczenie od kradzieży

Ubezpieczenie od kradzieży pozwala uzyskać odszkodowanie za szkody materialne powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub aktów wandalizmu (zwykle za dodatkową opłatą). Ubezpieczenie od kradzieży Ochrona dotyczy również sprzętu przenośnego, używanego poza miejscem ubezpieczenia. Mienie może być także ubezpieczone od samej próby włamania do zamkniętego pomieszczenia. Ubezpieczenie jest adresowane głównie do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach. Ubezpieczenie od kradzieży Przedmiot ubezpieczenia może stanowić: wszelkie wyposażenie – maszyny i urządzenia, środki obrotowe, gotówka, mienie osób trzecich, mienie pracownicze etc. Firmy ubezpieczeniowe zastrzegają sobie prawo do wypłaty odszkodowania w kwocie nie większej niż kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności. Podstaw ustalenia wysokości szkody stanowi rachunek sporządzony przez Ubezpieczającego oraz stan faktyczny szkody i okoliczności jej powstania stwierdzone przez przedstawiciela firmy. Ubezpieczenie od kradzieży Wypłata odszkodowania następuje w terminie określonym w umowie; zwykle jest to okres 30 dni od zawiadomienia o szkodzie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.