Jesteś tutaj: podatkidlaprzedsiebiorcy.pl > Biznes > Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy to rodzaj bezpłatnego świadczenia, które przysługuje na okres minimum 6 miesięcy i związany jest z opieką nad dzieckiem. Urlop wychowawczy W tym czasie pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Urlop zawierany jest na podstawie porozumienia między pracodawcą i pracownikiem. Przysługuje on pracownikom, którzy mogą udokumentować co najmniej 6miesięczny staż pracy. Co ważne, do tego okresu wlicza się również czas urlopu macierzyńskiego. Innym koniecznym warunkiem dla uzyskania urlopu wychowawczego jest wiek dziecka – poniżej 4 lata. Urlop wychowawczy Urlop może być wykorzystany w maksymalnie czterech częściach, a jego łączny czas nie może przekroczyć trzech lat. Inaczej przepisy definiują zasady urlopu wychowawczego, gdy dziecka ma stwierdzony stopień niepełnosprawności – wówczas granica wieku przesuwa się do osiemnastu lat. Z tego urlopu mogą skorzystać matki, ojcowie oraz prawni opiekunowie dziecka. Urlop wychowawczy W okresie nie dłuższym niż trzy miesiące mogą korzystać z urlopu wychowawczego jednocześnie zarówno ojciec jak i matka, jeśli obydwoje spełniają warunki do jego uzyskania.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.